Nyheter/Löpsedeln

En ny HORISONT har kommit.
Klicka på länken nedan för att läsa.


2019-04-16 Bigge

Husgruppen

Efter många år har Alf Wallin beslutat sig att hoppa av som "hustomte" och vi söker nu hans efterträdare. Kontakta Stefan Hjälte för information ang detta samt intresseanmälan.
hjaltestefan@gmail.com  070-3179079


2019-03-27 Bigge 

Herrbastun

Herrbastun är fixad och nu kan vi åter njuta av värmen.  Nytt aggregat och nytt snickeri runt.
Tack till husgruppen för ett bra jobb.


2019-04-18 Bigge 

Viktiga mineraler

Ett Irländskt företag har fått tillstånd att kolla om det finns vissa viktiga mineraler i marken väster om Kustvägen.
Mer att läsa om detta hittar ni om ni klickar på nedan länk.
Gruvdrift
Min första tanke är vad som kan hända med grundvattnet som vi är så beroende av om det blir någon form av gruvdrift för att bärga mineralerna. Kustvägen är ju inte heller byggd för att tunga fordon och gruvfordon skall åka där.


2019-02-28 Bigge 

Avbrottsersättning enligt Vattenfall Avbrottsersättning är tänkt att täcka skador och kostnader som uppstått under stormen. Avvakta därför med att göra en skadeanmälan tills du ser om din ersättning täcker dina uppkomna kostnader i samband med stormen. Avbrottsersättningen regleras på din elnätsfaktura under våren. 
Om du har drabbats av stormen Alfrida kan du använda vårt beräkningsverktyg för att få en preliminär beräkning på din avbrottsersättning. För mera info se Vattenfalls hemsida.

2019-01-10 Bigge 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge

Lite äldre meddelanden som fortfarande gäller kan du hitta under fliken Medlemsinformation och nya undermenyn Äldre men gällande....
2018-01-18 Bigge

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.....

Denna sida är den enda officiella sidan på nätet för Fjällboholmars Samfällighetsförening. 
Klicka här på länken för att läsa mera om detta.

2016-10-26

Sommarvattnet

Grabbarna i vattengruppen har dragit igång sommarvattet redan och efter lite kranbyte mm så verkar det tätt och bra.
Kolla era vattensystem för att undvika småläckage mm som kan uppstå........


Bra jobbat säger jag till våra "waterboys"
2019-04-18 Bigge 

Praktisk information för er som drabbats av stormen. 
Har ni frågor eller funderingar, kontakta
ditt eget försäkringsbolag!
 
 
* Dina egna träd som fallit ned på din egen tomt är ditt ansvar.
* Har träd fallit in på din tomt från grannen eller från samfällighetens mark är det ditt ansvar att ta reda på träd och ris.
* Trädet/träden som orsakat skada på ditt hus är det din försäkring som ska tas i bruk och det är även ditt ansvar att få bort trädet från ex. hustak. 


Styrelsen tackar även de som hjälpte till att röja några vägar inom området och till dom som såg till att brevlådorna vid Norra infarten kom på plats igen.
 
Samfälligheten brukar anlita Jan Eriksson för trädfällning, hans telefonnummer är 070-6774789. 
// Styrelsen

Stefan Olsson som plogar hos oss mm kan även han hjälpa er med träd och bortforsling mm, telnummer 070-8769955


2019-04-18 Styrelsen 

Parkeringsbekymmer
Jag ser att några bilar parkeras på våra vägar, på vändplaner och som inte står inne på tomterna utan sticker ut. Detta är inte bra då sopbilen, lastbilstransporter och snöplogen får svårt att passera och risk för skador kan uppstå. Om vi parkerar inne på tomterna så uppkommer inga "risker". Föreningen ersätter inga skador som eventuellt uppstår utan det får bilägaren stå för själv eller via sitt försäkringsbolag.
Tänk på  att "tomten" börjar inte i vägkanten utan på andra sidan diket (en bit in alltså).


2018-01-01 Vägfogden