Nyheter/Löpsedeln

Tor-Björn Larsson har gått bort
Läs mer i dokumentet nedan
2019-06-14 Bigge

Inbrott
Calle på Öringsvägen 9 upptäckte att bakdörren var uppbruten när han kom till huset idag. Inget stulet.
Ellinor på Öringsvägen 4 upptäckte inbrott när de kom ut på Nationaldagen. Fönster uppbrutet och pengar saknas.......
Någon som har sett något skumt? 

2019-06-05/06 Bigge

Vi valde en ny styrelse på senaste årsmötet.
Klicka på knappen nedan så hittar du de som skall kämpa med detta minst ett år framåt.

2019-06-01 Bigge

Brevlådorna som sitter uppe vid kustvägen vid infarten till Norra har vandaliserats. Janne Kärr har monterat tillbaka de som är hela men många är trasiga. Ni som har egna privata lådor får åtgärda dessa själva.

2019-06-01 Bigge

Inbjudan gällande vatten- och avloppsfrågor.
Vatteninfo Sverige AB inbjuder till kostnadsfri infodag om vatten- och avloppsfrågor den 18/5 10.00-15.00 för allmänheten och samfälligheter. Nu är det inte många dagar kvar till 18/5 men ännu en infodag blir den 17/8.

Plats: Kaserngatan 11 på Campus Roslagen i Norrtälje.
www.vatteninfo.com
Anmälan görs via denna länk ----> LÄNK

2019-05-13 Bigge

Vägföreningen har överklagat Bergstatens beslut till markundersökning för eventuell gruvdrift, klicka på knappen nedan för att läsa mer.
2019-05-20 Bigge

Eldningsförbud
Nu är det eldningsförbud utomhus och även i tunna.
När och var får jag elda utomhus? 
1 april - 30 september - då gäller ELDNINGSFÖRBUD inom detaljplan-erat område (Fjällboholmar mm) 
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. Är du osäker på om du bor inom ett sådant område eller inte kan du höra av dig till Kontaktcenter inom Norrtälje kommun.  2019-04-23 Bigge

Husgruppen

Efter många år har Alf Wallin beslutat sig att hoppa av som "hustomte" och vi söker nu hans efterträdare. Kontakta Stefan Hjälte för information ang detta samt intresseanmälan.
hjaltestefan@gmail.com  070-3179079


2019-03-27 Bigge 

Viktiga mineraler

Ett Irländskt företag har fått tillstånd att kolla om det finns vissa viktiga mineraler i marken väster om Kustvägen.
Mer att läsa om detta hittar ni om ni klickar på nedan länk.
Gruvdrift
Min första tanke är vad som kan hända med grundvattnet som vi är så beroende av om det blir någon form av gruvdrift för att bärga mineralerna. Kustvägen är ju inte heller byggd för att tunga fordon och gruvfordon skall åka där.


2019-02-28 Bigge 

Avbrottsersättning enligt Vattenfall Avbrottsersättning är tänkt att täcka skador och kostnader som uppstått under stormen. Avvakta därför med att göra en skadeanmälan tills du ser om din ersättning täcker dina uppkomna kostnader i samband med stormen. Avbrottsersättningen regleras på din elnätsfaktura under våren. 
Om du har drabbats av stormen Alfrida kan du använda vårt beräkningsverktyg för att få en preliminär beräkning på din avbrottsersättning. För mera info se Vattenfalls hemsida.

2019-01-10 Bigge 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge

Lite äldre meddelanden som fortfarande gäller kan du hitta under fliken Medlemsinformation och nya undermenyn Äldre men gällande....
2018-01-18 Bigge

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.....

Denna sida är den enda officiella sidan på nätet för Fjällboholmars Samfällighetsförening. 

2016-10-26

Parkeringsbekymmer
Jag ser att några bilar parkeras på våra vägar, på vändplaner och som inte står inne på tomterna utan sticker ut. Detta är inte bra då sopbilen, lastbilstransporter och snöplogen får svårt att passera och risk för skador kan uppstå. Om vi parkerar inne på tomterna så uppkommer inga "risker". Föreningen ersätter inga skador som eventuellt uppstår utan det får bilägaren stå för själv eller via sitt försäkringsbolag.
Tänk på  att "tomten" börjar inte i vägkanten utan på andra sidan diket (en bit in alltså).


2018-01-01 Vägfogden